Prijava
   

sere pored rupe

Pijan, pa prosipa piće (obično pivo) koje sipa u čašu po stolu.

Mićko : - E, Saška!
Konobarica : - Reci?
Mićko : - Ponesi truleks. Voja opet sere pored rupe!

Komentari

Bojo, gdje će ti duša! +

Trebalo bi ga obesit' :)+++