Prijava
 1.    

  Šestomesečni izveštaj o napredku Srbije ka EU.

  Redovan roditeljski sastanak na kojem aktuelni razredni starešina naše Srbije (trenutno Serž Bramerc) čita našoj maćehi Evropi i očuhu Ameru ocene iz osnovne škole evropskih integracija. Kao i na svakog ponavljača, u ovoj školi na našu Srbiju ne gledaju blagonaklono zbog ranijih loših ocena i neprimernog vladanja. Ali, pošto je Srbija rešila da se više ne tuče sa drugarima iz odeljenja, sa kojima inače deli zajedničkku maćehu i očuha, staratelji naše Srbije su počeli da joj daju sitni džeparac za kratkotrajne izlaske po Evropi, cigare i čokoladu. Kao i svakom detetu, visina džeparca zavisi od ocena, pa se sa strahovanjem očekuje svaki roditeljski sastanak, na kojem mudri roditelji na osnovu ocena odlučuju kako dalje da vaspitavaju dete i daju mu smernice šta dalje da radi, kako bi jednoga dana dobro služio ošuhu i maćehi i bio primeran ...

  Serž Beamerc: " Da vidimo, sledeća je Srbija:
  Korupcija dobar 3
  Saradnja sa Hagom-dobar 3
  Nacionalizam-odličan 5
  Evropski put -Vr. dobar 4
  Zposlenost dovoljan 2
  .........................
  Očuh Amer , gurajući Maćehu Evropu laktom prošapta: Jer vidiš, nacionalizam petica !?! Uhvatio sam pre neki dan kako na youtubu gleda "nacionalne spotove"! Moramo da mu ukinemo INTERNET , kako bi učio samo sa načih CD-ova!
  Da, da slažem se...