Prijava
  1.    

    Šifunjer

    Ženski kofer, u slengu. Lepše polovine su poznate po pakovanju svih bitnih, manje bitnih i krajnje nebitnih stvari u kofer, da je pri pakovanju po povratku, veoma teško zatvoriti isti, a kamoli nositi. Poseban problem predstavlja i njihova šoping manija, koja dodatno otežava pakovanje. Javlja se i Marfijev zakon- što je ženska manja, šifunjer je veći, i obrnuto.

    -Buđenje u osam, doručak u pola devet, iznesite kofere i sve stvari do autobusa u devet, dame sa šifunjerima prve!