Prijava
   

Sisa

Karakterna osobina.

Ispao si sisa do jaja!

Komentari

Pa, ako je do jaja onda je to duvankesa. Inače me sisa ne asocira na ništa tako ružno. Na protiv. Minus!

Ko ovo ne odabere sisa je. Ko odabere do jaja je.