Prijava
   

Šištavac

Vlasnici pasa- sledbenici Cesara Millana.

Cesar Millan je pseći bihejviorista, koji u svojim TV emisijama često koristi zvuk "ššššš" da bi psu u određenom trenutku skrenuo pažnju na sebe. Šištavci koriste "ššš" bez obzira da li je u određenom trenutku svrsishodan ili ne.

Pera šeta Džekija.

"Džeki, šššššš" (umesto "Džeki, dođi")
"Džeki, šššššš" (umesto "Džeki, stani")
"Džeki, šššššš" (umesto "Džeki, fuj")

Tako vidite šištavca koji ide za svojim psom po ulici i šišti... a pas ga ništa ne sluša, jer mučenik ne razume šta vlasnik hoće od njega...