Prijava
  1.    

    Šizoforenzičar

    Izuzetno stručna i zajebana osoba koja primenom raznih naučnih disciplina dolazi do pravnog utvrđivanja činjenica odgovorima u vidu projekcija poremećaja sopstvene ličnosti.