Prijava
   

slikar

Zaludan čovek koji prenosi svoj svet na platno, da bi uživaoci videli njihov, a kritičari po normama objasnili šta je on hteo da iznese.

Komentari

Interesantno viđenje +