Prijava
  1.    

    Službeni kompjuter

    To je onaj kompjuter koji se gasi jednostavno, na dugme, ili iz struje, bez shut down-a.