Prijava
   

Šonja

Lik koji se sa obe ruke drži za šipku u gradskom autobusu.