Prijava
 1.    

  Sori no spik serbijan

  Fraza koju valja naučiti napamet i uvek držati na gotovs kako bi se mogli lako izvući iz raznih neprijatnih situacija. Pre upotrebe dobro glavom promućkati, jer se kod nekih ljudi izaziva i kontraefekat.

  a) Dobar dan, kartu na pregled. Gospodine...? Imate li kartu ili povlasticu? Dajte mi vašu ličnu kartu
  b) Sori no spik serbijan

  a) Ehej pa gde ćete van pešačkog, to će vas stajati pet 'iljada, izvadite ličnu kartu
  b) Sori no spi..
  a) 'ti jebem mater