Prijava
   

Sređivanje sobe

Postupak sklanjanja stvari i pokušaj dovođenja istih u neki geometrijski poredak sa vrlo zanimljivim posledicama. Naime, kada sam, ili uz pomoć nekog od ukućana, središ sobu, šanse da nakon sređivanja pronađeš neku bitnu stvar rastu proporcionalno trudu koji si uložio u samo sređivanje.

- Šomi, aj mi bre doneseš onaj ikspe servis pak tri, moram ćaletu da sredim onaj frižider!
- Brate sređivao sam sobu, nemam pojma gde je disk! I nemoj tako o Ikspeu!
- Brate, aj dodaj pikslu, eno je na stočiću!
- Kom bre stočiću? Na ovom imaš samo neki king sajz milje i neke slušalice, nema ni p od piksle!
- E jebaga! Zaboravio sam da sam sredio sobu, mora da se piksla još suši tamo sa sudovima!

Komentari

Наиме, када сам, или уз помоћ неког од укућана, средиш собу, шансе да након сређивања пронађеш неку битну ствар расту пропорционално труду који си уложио у само сређивање. Овде је пао кобјасн.