Prijava
 1.    

  srpska ratna formula

  R = b/u

  *****
  R - verovatnoća da će da se zarati
  u - geografska udaljenost
  b - bratska ljubav između dva naroda