Prijava
  1.    

    Srpsko-japanski odnosi

    Trenutne vlasti žele predstaviti saradnju naša dva naroda kao potrebnu i korisnu, pa čak i da se moramo ugledati na njih. Ali prava istina je da su naše dvije države prirodni neprijatelji s obzirom da je opšte poznato da je srpska istočna granica Tokijo. Znajući da japanska država ima teritorijalne pretenzije na Tokijo i istočno od njega i čak da ga drži pod okupacijom saradnja sa Japanom je izdaja. Nikada ne smijemo da im predamo naš Tokijo i moramo podržati naš narod tamo (srpske japance) da ne bi izgubili nacionalni identitet. Oni se trenutno nalaze u enklavi s obzirom da imamo neke druge teritorijalne probleme između Beograda i Tokija ali kada njih riješimo vratićemo srpski Tokijo Srbiji. Upamtite braćo naši preci nisu ginuli da bi Tokijo bio prodat.