Prijava
  1.    

    Stara mušterija

    Onaj ko redovno i uporno dolazi, koga redovno počastite onako kako zaslužuje i od koga uvek dobijete adekvatnu naknadu naziva se stara mušterija. Stara mušterija je originalno osoba koja redovno posećuje i troši novac u određenoj prodavnici ili kafani. U slengu je stara mušterija onaj koji od vas stalno ima štetu a vi od njega stalno imate korist.

    - Đole, Peca je opet pričao da si glup.
    - Ma nema problema. Prebiću ga opet. On mi je stara mušterija.