Prijava
   

Status kandidata

Ulazak u čekaonicu za ulazak u EU.

Turska: Dragi Srbi, ući ćete u EU kada Turska bude predsjedavala istom.
Srbija: Hoće li to biti prije njenog raspada?