Prijava
   

Što se ne zamonašiš?

Prvo pitanje koje ti bude postavljeno ukoliko probaš da učiniš bilo šta iole moralno čime kočiš akciju i zabavu.

A: Daj da skupimo neku kintu da vratimo onu veresiju Miletu, tri meseca je prošlo.
B: E ae zamonaši se molim te, tad nećeš piti pa neće biti veresije.
_____________________
A: Nekako mi je rano da sad imamo seks, ja je zvao čisto onako kod mene kad ona pristala, drugo viđanje ej.
B: Mnogo polemišeš, ili jebi ili pređi u popove.
_____________________
Pavle: Šta mislite da ipak ne razapinjemo Isusa?
Juda: Smorio si Pavle, idi u manastir.

Komentari