Prijava
   

sublimacija

SUBLIMACIJA je direktni prelaz cvrste faze u gasovitu i obrnuto

suvi led(cvrsti CO2)sublimira