Prijava
  1.    

    Šurmitansa

    Kompleksna veličina koja predstavlja toplotne gubitke prilikom šurenja svinja.

    obična svinja - 1

    mangulica - 5