Prijava
   

Ta glasa i za i protiv

Izraz za narodnu poslanicu koja na službenom putovanju u hotelu diže i ruke i noge.

Komentari