Prijava
   

teorija

cilj i san svake prakse.nekada neostvarivi ideal.

-svi imaju pravo na rad,na slobodan izbor zaposlenja,,na pravične i povoljne uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti
-aha,možda u teoriji.