Prijava
   

Teslijanci

Grupa ljudi koji misle da je Nikola Tesla iznad svih

Komentari

Pričaš o bilo kojoj temi:
Teslijanac - jel znaš da je Tesla dokazao?
Pauza, dok pokušavaš da se setiš da li si nešto tvrdio, pa onda umesto da pitaš šta je dokazao, sažališ se i pitaš kako?