Prijava
   

To ni Tito ne bi kupio

Kažemo kad ugledamo uređaj krajnje nezanimljivog ,zastarelog i jednostavnog dizajna. Glavni predstavnici Rade Končar, Milan Blagojević...

Komentari

Al Jovanka možda i bi...
+