Prijava
 1.    

  To nije ništa

  Rečenica kojom Baron Minhauzen prekida uobičajno svakodnevno nezvanično takmičenje njegovih pulena Gistra i Šatra u baronisanju.

  Gistro: Ja kad sam...!
  Šatro: Ih ja tek kad sa...
  Baron Minhauzen To nije ništa, JA KAD SAM...