Prijava
  1.    

    To nije pitanje za mene nego za...

    Rečenica kojom političar odgovara na pitanje na koje nemože da da odgovor koji je već unapred napamet naučio.

    Novinarka: Gospodine ministre, ali iz kog razloga su prosvetari uopšte ušli u štrajk?
    Ministar(razmišlja i shvata da nije naučio nikakav odgovor kojim bi mogao da odgovori na ovo pitanje): Ja stvarno mislim da to nije pitanje za mene, nego za same prosvetare...