Prijava
   

Toliko si ružna da ti se ni bumerang ne bi vratio

Jedna od "mera" za ružnoću.

A."Brate š'a misliš o onoj,a?"
B."Beži bre vidi kakva je ni bumerang joj se ne bi vratio!"

Komentari