Prijava
   

Trepni

Baciti neki tRep

Komentari

Kako samo opširna definicija, tačno se vidi da si je danima smišljao.
------------------------------------------------------------