Prijava
   

Tuča

Fizički odgovor onih koji nisu elokventni da verbalno uzvrate.