Prijava
 1.    

  Tupa radna snaga

  Kada akter određenu vrstu posla obavlja šablonski i mehanički, potpuno isključivši misaoni proces. Izraz se ne koristi u smislu omalovažavanja onoga ko radi, već, često, da se iskaže otvorena nezainteresovanost za posao koji se obavlja. U drugom smislu označava izvršavanje nekog teškog posla bez mentalnog naprezanja.

  Šef: - Milena, šta si ovo prekucavala?! Podaci su još od pre tri godine!
  Milena: - Prekucala sam doslovce kako ste napisali.
  Šef: - Pa, podrazumeva se da je trebalo da se udubiš u tekst!
  Milena: -Šefe , kako me plaćate, tako i radim - kao tupa radna snaga, ništa misaoni proces.
  ......................................................................................................
  Ortak: - Možeš li sutra do mene da istovarimo iz dvorišta one planine zemlje?
  Drugi ortak: - Ma, samo kaži - ja sam ionako tupa radna snaga!