Prijava
 1.    

  U načelu

  Izraz sa jako širokim poljem upotrebljivosti.
  Koristi se da ukaže na relativnost izgovorenog iskaza koji je ipak nekako tačan.

  - Mama, tata, znate mog druga Dimu?
  - Onog pedera?
  - E, da...pa, moram još nešto tu da kažem. Kako bih rekao, on mi nije baš drug.
  - Ko bi reko, stalno je kod tebe kad god dođemo. Go. U kuhinji. Seče ananas.
  - Tata, ovaj...Dima i ja se volimo.
  - Hoćeš da kažeš da te onaj ćosavi rumun od četres kila svako veče rastavlja kao sovjetski tenk?
  - U načelu.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - U načelu, vaš sin je retardiran.
  - Zar ne mislite da su to malo prejake reči?
  - Domar ga je uhvatio kako se zadovoljava u kolicima za ugalj u školskoj kotlarnici sa slikom Leonida Brežnjeva.
  - Je l Leonid sa ili bez brkova?
  - Bez. I ljubi se sa Erihom Honekerom.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - Trebalo bi da budete jako pažljivi kada budete saopštavali deci vest. Uprkos njihovom uzrastu vrlo je verovatno da će to teško primiti.
  - Mislim da će razumeti ako im saopštim na pravi način. Uvek smo imali jako dobru komunikaciju.
  - Mama gde je tata?
  - Tata je pogino, zlato.
  - Kako to?
  - Pa strado. Aj idi igraj se.
  - JAKO DOBRU KOMUNIKACIJU?
  - U načelu.

 2.    

  U načelu


  Purgerska kokarda.
  Obeležje pavelićevih ustaša za vreme drugog svetskog rata.

  1945. Virovitica, preki vojni sud KNOJ-a.

  Sudija : - Optuženi Stipe Francetiću, da li možete ukratko reći kako ste se ponašali za vreme okupacije?
  Stipe : - Pa, ćujte ja sam seljak, običan čovjek, i u načelu sam...
  Sudija : - U na čelu!!! Dovoljno smo čuli. Doneta je presuda: Na smrt.
  Stipe : - Ali, prosim Vas, gosn sudac. Pre rata sam služio kralja i štovao Jugoslaviju.....
  Sudija : - Služio Kralja??? Na smrt, mučenjem!