Prijava
  1.    

    Učenik Koštunica stil

    Izraz koji definiše pravljenje neupućenosti učenika u pojedine stvari.

    Profesor: Zašto ste grupno pobegli sa časa srpskog jezika?
    Učenik: Kad? Ne znam o čemu govorite.