Prijava
   

Učenik Koštunica stil

Izraz koji definiše pravljenje neupućenosti učenika u pojedine stvari.

Profesor: Zašto ste grupno pobegli sa časa srpskog jezika?
Učenik: Kad? Ne znam o čemu govorite.

Komentari