Prijava
  1.    

    Uđoh, videh, popih

    Kratak raport majci o uspešnoj poseti neke birtije kada dođete u 3 časa ujutru kući sa etiketama svih proizvođača piva na vašoj košulji.