Prijava
  1.    

    ujed ose

    staro srpsko narodno oružje, sastoji se od duže daske koja na vrhu ima zakucan ekser, ako je moguće zarđao