Prijava
   

umočiti

Pristaviti ga

Jesi li joj ga pristavio?