Prijava
   

Unutrašnji monolog

Poslednja linija odbrane za nekoga ko je iz ovog ili onog razloga dobio informaciju da ima pravo da ćuti jer sve što kaže može biti upotrebljeno protiv njega.