Prijava
  1.    

    Upoznavanje sa nekim

    Ceremonijalni obred koji vršimo kada se prvi put(*) u životu vidimo sa nekim. Obično se obavlja rukovanjem i istovremenim izgovaranjem imena. Meni se najčešće dešava da od svega toga zapamtim samo svoje ime. Retki su oni koji pitaju sagovornika da ponovi ime, obično prećutimo da nismo čuli ime, da li iz kurtoazije ili ko zna zbog čega.

    (*)

    Ovo "prvi put" prihvatiti sa rezervom jer se može desiti da se sa nekim upoznajete i dvadesetak puta, svaki put misleći da je prvi.