Prijava
 1.    

  vabiti

  mamiti, dozivati (najčešće se koristi za stoku, a može, u izvesnim i za ljude)

  - Oooo, šarulja!
  - Oic, malena!
  - Pi, pi!

 2.    

  Vabiti

  Izraz koji se često koristi na selu. Označava dozivanje, naročito stoke i živine.

  1.
  - Ćuk, koka, ćuk!
  - Neka, ne vabi ih ovamo!

  2.
  - Idi, vabni krave!
  - Zekulja, đavoli te nosili, dolazi ovamo! Ćulje!