Prijava
  1.    

    vađenje krvi iz prsta

    Razog, zbog koga su mnogi dečaci padali u nesvest

    sistematski pregledi u osnovnoj školi