Prijava
  1.    

    Validacija

    Prinošenje kartice do sponzoruše koja nakon toga skida određenu sumu u zavisnosti od broja vožnji.

  2.    

    Validacija

    Upoznavanje roditelja sa novom devojkom/dečkom.