Prijava
  1.    

    Van, ću, fri, for

    Brojevi na engleskom od 1 do 4 u verziji izgovaranja dece do 1. razreda osnovne škole.