Prijava
  1.    

    Vaspitna mera

    Minimalna dužina, težina ili druga karakteristika vaspitnog sredstva neophodna za disciplinovanje subjekta na kojem se primenjuje.

    Bejzbol palica teška jedan kilogram.
    Kaiš dugačak metar i po.