Prijava
   

Vaspitna mera

Minimalna dužina, težina ili druga karakteristika vaspitnog sredstva neophodna za disciplinovanje subjekta na kojem se primenjuje.

Bejzbol palica teška jedan kilogram.
Kaiš dugačak metar i po.