Prijava
 1.    

  Vatanje prdeža

  Omiljena zabava onih koji se raspituju za doba dana.
  Ekstended varijanta ove zabave podrazumeva odnošenje ulova roditelju.

  ''Koliko je sati?''
  ''Prdni pa uvati. Pa odnesi tati''