Prijava
  1.    

    Vatra za 1. maj

    Pravi kontest među selima, zaseocima a pogotovu među seljanima. Naime sela se takmiče u veličini plamena, dok se seoske batice razmeću ko je doneo više materijala. Količina donetog materijala proporcionalna je nivou dobijenog respekta.
    Kao gorivo obično se koristi trska, gume i granje, ali seoske batice kako bi povećale šansu za pobedu donose krš, i smeće iz svojih avlija tako da izgleda kao da se sela takmiče u količini proizvedenog dima i smrada.

    Na kraju spektakla najveći baja u selu vezuje kaiščiće na opancima i razmeće se preskačući žar koji je ostao.