Prijava
  1.    

    Vegnuti

    Ima isto značenje kao i reč vezati. Često ga koriste radnici na stovarištima ili gradilištima.

    Dodaj mi vamo te žice da malo vegnem ovo gvožđe. Oj dispane!