Prijava
 1.    

  Veliko točeno pivo

  Univerzalna mjerna jedinica. Mijenja i osnovne i izvedene jedinice SI sistema. Skraćeno VTP.

  masa: Teži sam za 4 VTP od prošle godine.
  vrijeme: Potrebno ti je otprilike vremena koliko da popiješ 1 VTP.
  dužina: Prestup dužine krilgle VTP.
  temperatura: Hladno kao tek nasuto VTP.
  zapremina: Kutija zapremine krigle VTP...