Prijava
 1.    

  Velikozapadnobalkanska politična misao

  Karakteristična za ljude koji nastanjuju zapadni Balkan. Elem, njima je sve što je od Ohrida do Blajburga Balkan, ali pazite, samo to je Balkan. Ajde što su oni ostavili jedne Bugare, jedne Turke i jedne Grke, po kojima se jednom celo ovo poluostrvo, da ne kažem poluotok nekada zvalo. Ovakva velikozapadnobalkanska politika je počela da se promanja u dobu koje se naziva mračne devedesete. Ovime se oduzima huljadugodišnja tisućljetna titula Balkanaca koju nose Bugari, Turci i Grci i kao takva je izrazito antievropska.

  Letovalište u Grčkoj, pobili se Srbin, Miloje i Albanac, Riza.

  - "Izvini, brate Rizo, takvi smo ljudi, Balkanci.."

  - " Šum bukur, sve je mir, šoku Miloje, Balkan kj ušt! " ( "Veoma lepo, sve je dobro, druže Miloje, Balkan je to")

  Jorgos gleda sa strane, krsti se i misli se: " Mili Deuse, kaj su tak nekulturni ovi Balkančeki.."