Prijava
 1.    

  Velim, veliš, veli...

  Sinonim glagola govoriti, reći i kazivati, ali intonativno na nekom brdskoplaninskom nivou, sa posebno akcentovanim efeom u prvom slogu.
  To je glagol ovog trenutka i postoji samo u prezentu i imperfektu. A kako nema infinitiva, gubi svaku mogućnost da dobije svoju prošlost i budućnost.
  Osim vremenske, poseduje i prostorno-kulturološku ograničenost tj. lokalni karakter.

  Kljajićevo

  Sin: I tako on meni veli da sam cuko!
  Majka: A jeba ga ti, šta mu njesi labrnju oma rascopo?!
  Sin: A jeba te ja, ako mi pravo ne veliš!