Prijava
 1.    

  Venčati

  Skratiti nekog za neku količinu novca, češće veću. Ojaditi.

  -I koliko ti je uzeo Draganče za onu uslugu?
  - Ma pusti me bre, venčao me sa 250 jevreja .

 2.    

  Venčati

  Završiti bilo koji vid delovanja.

  - Venčaj to, pa da zalijemo!