Prijava
   

Venčati

Završiti bilo koji vid delovanja.

- Venčaj to, pa da zalijemo!